Wewnątrz korzenia znajduje się jeden (zazwyczaj)

Dobry dentysta Chorzów
Korzeń tkwi mocno umocowany w zębodole za pomocą włókien ozębnej wnikających do cementu, który pokrywa powierzchnię korzenia.

Na szczycie korzenia (apex radicis dentis) znajduje się otwór wierzchołkowy (foramen apicis dentis), prDobry dentysta Chorzów .

Widok do druku:

Dobry dentysta Chorzów